W przypadku sądów występuje porządek. Wszystkie instytucje prawa są uporządkowane i każda ma swoje miejsce oraz przypisaną funkcję. Nic nie dzieje się przypadkowo.

Podstawowe normy

Wymiar sprawiedliwości jest normowany w polskim prawie. Można wyróżnić poniższe ustawy, które odpowiadają za regulację poszczególnych instytucji:
• Konstytucja RP,
• Prawo o ustroju sądów powszechnych,
• Prawo o ustroju sądów wojskowych,
• Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
• Ustawa o Sądzie Najwyższym,
• Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa.

paragraf

Sąd Najwyższy

Jak sama nazwa mówi znajduje się on ponad sadami powszechnymi oraz wojskowymi. Reprezentuje go Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Ten jest powoływany przez Prezydenta Rzeczypospolitej na okres 6 lat. Kandydaci na to stanowisko są podawani przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Sąd dzieli się na pięć izb:
• Cywilna,
• Karna,
• Pracy i ubezpieczeń społecznych,
• Skargi nadzwyczajnej i spraw publicznych,
• Dyscyplinarna.

Sądownictwo Powszechne

W tym przypadku wyróżnia się trzy szczeble. W skład sądownictwa powszechnego wchodzą: sady rejonowe, okręgowe oraz apelacyjne. Przedmiotem sadownictwa powszechnego jest prawo karne, cywilne, pracy, gospodarcze oraz rodzinne.

waga

Sądownictwo Wojskowe

Sądy wojskowe zajmują się przede wszystkim prawem karnym. W szczególności dotyczą żołnierzy czynnej służby wojskowej. W hierarchii sądownictwa wojskowego na pewno należy wyróżnić sądy garnizonowe oraz wojskowe sądy okręgowe. II instancją sądów wojskowych jest Izba Wojskowa Sądu Najwyższego.

Sądownictwo administracyjne

Istnieje już od czasów II Rzeczypospolitej. Po II wojnie światowej zrezygnowano z nich po to, aby po 1980 roku zacząć ich powolne przywracanie. I instancją są wojewódzkie sądy administracyjne, natomiast Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego jest powoływań przez Prezydenta na okres 6 lat.

Oczywiście każdy sąd ma swoje określone funkcje. W ten sposób jest zapewniony porządek. Kiedy chcesz załatwić daną sprawę lub zażegnać określony konflikt, wówczas wystarczy wystąpić na drogę prawną, a odpowiednia instytucja znajdzie się momentalnie.

Współpraca: https://adwokatgoncik-jaskolska.pl/