Bezpłatne porady prawne funkcjonowały na terenie Polski już od dawna, jednak były trudno dostępne, ludzie przychodzący po pomoc, często zostawali odsyłani z kwitkiem. Same przepisy również były zawiłe, o pomoc mogły prosić tylko osoby starsze po 65 roku życia lub młode do 26 roku, kobiety ciężarne, weterani, kombatanci oraz osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny. Bezpłatna pomoc prawna oferowana była także niezamożnym, ale aby tak ową uzyskać, należało najpierw dostać zaświadczenie z pomocy społecznej o pokryciu jej kosztów. Od 2019 roku weszło wiele zmian w prawie polskim dotyczących porad prawnych. 

Rok 2019 przełomowym rokiem

W 2019 roku było wiele zmian dotyczących bezpłatnej pomocy prawnej, które warto przypomnieć. Odsetek ludzi korzystających z bezpłatnego wsparcia prawnego w Polsce jest bardzo mały, a świadomość ludzi znikoma. Teraz, aby skorzystać z bezpłatnej porady wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o braku środków finansowych na tego typu doradztwo prywatne. Wszystkie wzory dokumentów określone są w przepisach. Nie dość, że dostęp do informacji prawnych się zwiększył to również poszerzyła się tematyka pomocy. Od początku 2019 roku pomoc prawna obejmuje mediację małżonków oraz porady obywatelskie dotyczące spraw mieszkaniowych, ubezpieczeń społecznych i trudnych do spłacenia zadłużeń. Chcąc założyć działalność gospodarczą również można prosić o bezpłatną poradę, jednak posiadając już ją, tak owa pomoc jest niedostępna dla właścicieli firm. 

Jak można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych

Punkty bezpłatnych porad prawnych posiadają system rezerwacji spotkań, co oznacza, że na spotkanie należy umówić się telefonicznie lub mailowo, w zależności od powiatu i zasad ustalonych. Niepełnosprawni zaś, mogą liczyć na pomoc telefoniczną lub w miejscu przez nich wyznaczonym, co ułatwia niesienie pomocy. Co więcej, powiaty mają prawo ustalać zakres usług bezpłatnych porad prawnych i czas ich trwania, zarówno tematyka, jak i czas winien być on dostosowany do potrzeb lokalnej społeczności.