Stabilny aparat prawny oraz sadowniczy zapewnia wszystkim obywatelom gwarancję ładu społecznego oraz bezpieczeństwo we wszystkich możliwych obszarach życia oraz działalności.

Orzecznictwo prawne

Obywatele oczekują od państwa przede wszystkim czystej sprawiedliwości. Każdy z nas chce być traktowany sprawiedliwie i zgodnie z panującymi przepisami prawnymi. Pokrzywdzeni przez prawo obywatele zdarzają się mimo sumiennego działania aparatury państwowej, prawnej i sądowniczej. Bardzo często to jednak w sądach może dojść do różnego rodzaju uchybień czy też zwykłych przeoczeń, za które jednak to obywatele płacą zywkle cenę najwyższą. Najwyższym celem państwa jest sumienne i sukcesywne dbanie o to, aby aparatura sądownicza była wydolna i aby nie dochodziło w niej do błędów. Wymiar sprawiedliwości jest trudnym obszarem prawa z wielu względów. Łączą się w nim bowiem zarówno moralność, etyka, dobro drugiego człowieka oraz wskazanie winnego przy maksymalnym zachowań obiektywizmu. Jest to zadanie bardzo trudne. Szczególnie ciężkie są przypadki, gdy sprawa nie zawiera konkretnych dowodów świadczących o czyjejś winie lub niewinności, a jednnie rozmywa się w obszarze poszlak, domysłów oraz niejasnych przesłanek. Takie jest jednak oblicze prawa, w którym rolą sędziego, prawnika jest stanie pomiędzy dwoma najczęściej sprzecznymi wersjami oraz między dwoma światami: oskarżonego oraz oskarżyciela. Zdarzają się skargi do wsa, których celem jest zwrócenie uwagi na różnego rodzaju błędy.

krzesła

Współczesne prawo

Współcześnie prawo ulega bardzo szybkim zmianom. Nieustannie mamy do czynienia ze zmianami całych ustaw i aktów prawnych. Przykładem może być niedawna zmiana ustawy o odpadach, która poruszyła bardzo wiele nietkniętych wcześniej kwestii, oraz rozszerzyła inne jak na przykład kwestie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zmiany prawne wiążą się zawsze z koniecznością zmian w całym systemie państwowym, który musi się do nich w maksymalnym stopniu dostosować i wdrożyć wedle nowych przepisów.