Czasami zdarzy się nam taka sytuacja, że „dopadnie” nas jakiś prawny problem. O ile nie jesteśmy studentami prawa, nie mamy w rodzinie prawników czy nie interesujemy się sami jakimiś konkretnymi aspektami, no to trzeba będzie się zastanowić – co teraz robić? Bo tak naprawdę, trzeba rozgraniczyć w kontekście prawa dwa zawody, dwie grupy. I tu powstaje pytanie – jaka jest różnica pomiędzy adwokatem oraz radcą prawnym? Różnice te w ostatnich latach ulegają pewnego rodzaju zacieraniu, nie mniej jednak dalej warto wiedzieć jaki jest kluczowy aspekt różnicujący.

Po pierwsze – adwokat

Z adwokatami jest tak, że zawód ten jest regulowany przepisami ustawy prawa o adwokaturze. Właśnie ten dokument stanowi podstawę funkcjonowania adwokackiego samorządu, przeprowadza egzaminy na aplikacje. Poza tym, adwokaci prowadzą działalność gospodarczą.

Ustawa ta określa jasno, że wykonywanie zawodu adwokata jest oparte o świadczenie pomocy prawnej. Czyli chodzi tutaj zarówno o udzielanie zróżnicowanych i kompleksowych prawnych porad. Poza tym, osoba taka jest też odpowiedzialna za sporządzanie prawnych opinii – nawet bardzo specjalistycznych i szczegółowych. Dodatkowym obszarem działania jest także opracowywanie różnych projektów aktów prawnych. Adwokat musi też czasem wystąpić przed sądem, reprezentując swojego klienta. Tak samo, reprezentuje klienta przed różnego rodzaju urzędami. Po tej krótkiej charakterystyce adwokata, czas przyjrzeć się zawodowo radcy prawnemu.

Radca prawny, czyli kto?

W tym przypadku zasady wykonywania zwodu także są regulowane dedykowaną ustawą. W tym wypadku jest o ustawa o radcach prawnych. Definicja zawarta w artykule czwartym tej ustawy określa, że wykonywanie zawodu radcy prawnego jest równoznaczne ze świadczeniem pomocy prawnej. Chociaż różnica jest taka, że radca prawny nie może występować jako obrońca w sprawach karnych czy karnoskarbowych. Trzeba też podkreślić, że w tym przypadku pomoc prawną określamy jako udzielanie porad, tworzenie opinii i opracowywanie różnych aktów prawnych na etapie projektowym. Chodzi również o sądy i urzędy – występowanie przed nimi. Przykładowo radca prawny pomoże np. przy umowach dotyczących nieruchomości i innych ważnych prawnych dokumentach.

Znając te kluczowe różnice można jasno powiedzieć, ze tutaj mamy do czynienia z bardzo dobrym rozróżnieniem i dzięki temu łatwiej nam potem będzie dokonać wyboru, aby z kolei przełożyć to na najlepszą decyzję dla siebie.