To sprawa, która niestety dotyczy coraz większej liczby Polaków. Każdego dnia pędzimy naprzód, niekoniecznie oglądając się na tę drugą stronę. Powoduje to niedomówienia i konflikty, które w wielu przypadkach, nieuchronnie prowadzą do rozwodu – https://kancelariaea.pl/rozwod-i-separacja/. Kiedy już do tego dojdzie, warto wiedzieć, ile czasu może trwać cały proces, oraz jakie czynniki wpływają na jego wydłużenie? Poniżej niezbędna wiedza na temat długości poszczególnych kategorii postępowania rozwodowego.

Czy można przewidzieć termin uzyskania rozwodu?

Sprawa nie jest niestety tak prosta. Na ostateczny termin zakończenia procesu ma wpływ bardzo wiele mniej i bardziej istotnych czynników. Należy wziąć je pod uwagę, jeśli chcesz mieć, choć mgliste pojęcie o tym, ile wszystko potrwa. Jeśli liczy się czas, należy wspólnie z partnerem ustalić kluczowe kwestie, takie jak:

  • Rozwód, bez orzekania o winie. Bez wskazywania winnego rozpadu małżeństwa istnieje duża szansa na to, że całość postępowania zamknie się w jednej, bądź dwóch rozprawach. Pamiętaj, że należy to zaznaczyć w pozwie.
  • Brak świadków. Jeśli jest to rozwód bez orzekania o winie, nie ma konieczności powoływania świadków. Ich obecność, może wydłużyć sprawę o kilka miesięcy.
  • Zgodność w sprawie alimentów. Trzeba się po prostu dogadać. Obowiązek łożenia na małoletnich spoczywa na barkach obojga rodziców.

  • Podział majątku. Wyraźna informacja co do podziału, zawarta w pozwie, może sprawić, że sąd, na jednej rozprawie skutecznie rozdzieli majątek pomiędzy obie strony.
  • Ustalenie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej. Warto dogadać się w takich kwestiach jak: harmonogram spotkań, długość czasu trwania wizyt oraz ich termin. Dzięki temu sąd widzi, że rodzicom zależy na dzieciach i nie ma powodu, by przeciągać postępowanie rozwodowe.
  • Niewnoszenie o powołanie psychologa. W skomplikowanych sprawach opinie ekspertów mogą być ważne. Jeśli jednak ustaliliście, że tego nie potrzebujecie, przybliżacie termin zakończenia sprawy.
  • Brak konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Materiały takie jak obdukcje, opinie kuratora, notatki z policji, inne wyroki itp. przedłużają postępowanie.
  • Wybór prawnika. Dzięki temu unikniesz pewnych błędów (choćby formalnych, przy wypełnianiu wniosków) już na starcie.
  • Nieskładanie apelacji. Jeżeli omówiliście wszystkie powyższe zagadnienia, jest raczej mało prawdopodobne, aby któraś ze stron, musiała odwoływać się od decyzji sądu.

Co w przypadku braku porozumienia?

Jeśli dogadanie się jest niemożliwe lub rozwód przebiega z orzeczeniem o winie, należy przygotować się na co najmniej kilka rozpraw. A te mogą się odbywać w kilkumiesięcznych odstępach. W skrajnych przypadkach sprawy ciągną się latami.

Więcej na ten temat: kancelariaea.pl