Rozwód to trudne i często traumatyczne przeżycie dla małżonków, których pożycie ustało. Jest to ciężki czas również dla ich bliskich. Poznanie formalności związanych z pozwem rozwodowym i procedurami może przyśpieszyć postępowanie sądowe, którego celem jest zakończenie małżeństwa w świetle prawa.

Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Jeśli strony są pewne, że doszło do rozpadu pożycia, jeden z małżonków może złożyć pozew. Musi najpierw ustalić, do którego sądu zaniesie papiery rozwodowe – jest to sąd okręgowy w rejonie, w którym ostatnio mieszkali małżonkowie, o ile przynajmniej jeden z nich się nie wyprowadził. Jeżeli wspólnego miejsca zamieszkania nie ma to pozew wnosi się do sądu właściwego ze względu na aktualne miejsce zamieszkania pozwanego. Gdyby ustalenie miejsca zamieszkania pozwanego nie było możliwe to powód wnosi pozew w sądzie w rejonie własnego zamieszkania. Każde duże miasto, takie jak Kraków, Warszawa czy Wrocław mają dokładne rozpiski dotyczące rejonizacji poszczególnych sądów – warto się z nimi zapoznać.

Co powinien zawierać pozew?

W pozwie rozwodowym powinny zostać zawarte dokładne dane osobowe obojga małżonków, wykonywane przez nich zawody oraz aktualne adresy zamieszkania. W pozwie należy sprecyzować swoje żądania, a więc określić która strona jest winna rozpadu pożycia. Do rozwodu może także dojść bez orzekania o winie, o ile tylko strony dogadają się między sobą. W pozwie może znaleźć się także żądanie przesłuchania przez sąd świadków – należy więc podać ich dane oraz adresy. Pozew należy również uzasadnić, określając dlaczego doszło do rozkładu pożycia. Ważne jest również podanie aktualnych danych dotyczących stanu majątkowego. Jeśli domagalibyśmy się alimentów na dzieci, ta informacja również musi znaleźć się w pozwie.

Co dalej?

Pozew wraz z załącznikami (akt ślubu, akty urodzenia dzieci czy zaświadczenia o zarobkach) składa się w sądzie okręgowym lub przesyła do niego pocztą. Należy pamiętać o tym, że zarówno sąd, jak i pozwany muszą otrzymać swój pozew, dlatego należy złożyć odpowiednią ilość egzemplarzy. Przy składaniu pozwu należy wnieść stałą opłatę wynoszącą 600 złotych.