Prawo podatkowe jest obszarem nauk prawniczych, który zyskuje na sile. Wszystko za sprawą bujnie rozwijających się małych oraz średnich przedsiębiorstw. Deficyt rynkowy związany z zatrudnieniem specjalistów z tego obszaru prawa rośnie z miesiąca na miesiąc. Zapotrzebowanie jest duże, a wynagrodzenia dla prawników specjalizujących się w prawie podatkowym stają się godne pozazdroszczenia. Co warto wiedzieć o tytułowej gałęzi prawa? Sprawdzamy!

Definicja

Zacznijmy od źródeł, czyli definicji wywodzącej się – a jakże, z podstaw prawa. Otóż zgodnie z fachową literaturą prawem podatkowym nazywamy ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych, a także obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych rodzajów podatków. Podatki klasyfikowane są w owej perspektywie pod względem następujących kryteriów :

– przedmiot opodatkowania (przychodowe, dochodowe, majątkowe, konsumpcyjne)
– wymiar i pobór podatków (bezpośrednie, pośrednie)
– podział wpływów podatków (państwowe, samorządowe)
– rodzaj obciążonego elementu (osobowe, rzeczowe)
– rodzaj stawki podatkowej (kwotowe, proporcjonalne, procentowe, progresywne, degresywne)

Odwołanie prawne

Definicja oraz zastosowanie prawa podatkowego znajduje swe konkretne odwołanie prawne, ale zanim do nich przejdziemy, warto rozwinąć tytułowy termin. Poprosiliśmy o to eksperta z kancelaria adwokacka Opole.

„Warto podkreślić, że prawo podatkowe stanowi także o obowiązujących procedurach, które powinny być przestrzegane przez organy podatkowe oraz strony w trakcie postępowania podatkowego, a także wykonywania innych, acz pokrewnych czynności, które mają na celu ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego oraz określenie skuteczności jego poboru…”

Podgałąź prawa finansowego

Tu należy dodać, że prawo podatkowe jest podgałęzią prawa finansowego – oficjalnie. Mimo to, wielu specjalistów z zakresu teorii i praktyki prawa uważa ów obszar za zupełnie odrębny dział. Wracając do źródła definicji prawa podatkowego należy wziąć pod uwagę następujące odwołania :

– Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku – artykuł 84
– Ordynacja podatkowa – Dziennik Ustaw z roku 2018 (poz.800)
– Ustawy prawa podatkowego – materialnego
– Ustawa o podatku od towarów i usług